Snažíte se najít nejekonomičtější let?

minimalni mzda práce dovolená

Minimální mzda - MPSV Portál

Práce a zaměstnání; Podpora zaměstnanosti pro zaměstnavatele a OSVČ; Dávky a příspěvky; Život a práce v zahraničí; Změny, souhlasy a přístup k informacím; Statistiky; Analytické a koncepční materiály z oblasti zaměstnanosti; Osoby se zdravotním posti

Novela zákoníku práce 2019 :: Bulletin Advokacie

Zaručená mzda. Zaručenou mzdou je mzda, plat nebo odměna z dohody, na které zaměstnanci vzniklo právo podle zák. práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru, platového výměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Minimální mzda a zaručená mzda - Portál POHODA

Že mzda či odměna z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší než minimální mzda. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. pak v § 2 stanoví, že základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,

Kalkuláčka nároku na dovolenou |

Dovolená dle zákoníku práce. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na

Minimální mzda, vedlejší pracovní poměr, mateřská dovolená

Dotaz Minimální mzda, vedlejší pracovní poměr, mateřská dovolená byl zveřejněn dne 2008-04-03 a počet zobrazení je: 29297. Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.

Přečerpaná dovolená - Portál POHODA

Zaměstnanci náleží dovolená ve výměře za kalendářní rok (dle zákoníku práce, dále jen „ZP“) – čtyři týdny v podnikatelské sféře, pět týdnů v rozpočtové sféře, osm týdnů u pedagogických pracovníků, pokud u zaměstnavatele odpracoval alespoň 60 dnů v př

Jaké jsou vaše nároky, když máte kratší pracovní úvazek ...

Dovolená. Pokud podle dohody se zaměstnavatelem pracujete na kratší úvazek (o tom jsme psali v článku Chcete kratší pracovní dobu?Kdy vám zaměstnavatel musí vyhovět), nemá to na váš nárok na dovolenou v zásadě vliv.I tehdy máte právo nejméně na 4 týd

zákoník práce - platný 2018

(3) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. (4) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o t

Minimální mzda | Práce a mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody (o provedení práce či o pracovní činnosti) nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje:

Zaručená mzda 2020 |

Zaručená mzda pro rok 2020 stanovuje nejnižší mzdu za práci s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce, předpokládá se práce na plný úvazek s týdenní pracovní dobou 40 hodin.

Cena nejnižší garantovaná

98 % spokojených zákazníků

Největší webová sbírka letenek

Nejvýhodnější letenky do všech zemí světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Najít letenky